تماس با من

اطلاعات شخصی

  • فارسی و انگلیسی
  • مهندسی عمران
اجرای اصولی ساختمان ها ی مقاوم در برابر زلزله و خطرات احتمالی و متناسب با نیاز روزانه انسان ها امروزه مورد توجه همه ی کارفرمایان قرار گرفته است .

اطلاعات تماس

  • work_email