تماس با من

اطلاعات شخصی

  • فارسی و انگلیسی
  • امنیت کامپیوتر و شبکه
  • خراسان رضوی
از سال 1383 در حرفه علوم کامپیوتر هستم و از سال 1387 بطور حرفه ای در زمینه شبکه های کامپیوتری فعال می باشم.

اطلاعات تماس

  • work_email
  • work_mobile
36.192200381812086,59.62760943750004,5