سید جمال حسینی

مدیر تحقیق و توسعه در شرکت پرشیا گستر

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

مهارت های من

 • SharePoint Designer

 • InfoPath

 • MOSS 2007

 • SharePoint

 • Project Server

 • .NET

 • ASP.NET

 • C#

 • SQL Server

 • WCF

 • Microsoft SQL Server

 • Web Services

 • Visual Studio

 • IIS

 • Microsoft Office Sharepoint Server

اطلاعات تماس کاری

 • ایمیل: work_email


اطلاعات تماس شخصی

ارسال پیام به من