تماس با من

اطلاعات شخصی

  • ۲۴ دی ۱۳۶۹
  • فارسی و انگلیسی
  • بازاریابی و تبلیغات
  • تهران

اطلاعات تماس

  • home_email
  • work_email
  • work_mobile
  • تهران خيابان كريمخان خيابان به آفرين