تماس با من

اطلاعات شخصی

  • فارسی
  • آموزش عالی
  • تهران
من مهران مجیب دارنده مدرک بین المللی کامپیوتر از بنیاد ICDLهستم

اطلاعات تماس

  • work_email
  • work_mobile
35.709548569638144,51.37437719682316,17