تماس با من

اطلاعات شخصی

  • فارسی
  • طراحی و توسعه نرم افزار
فارغ التحصيل رشته مهندسى کامپيوتر-نرم افزار
از سال 1392 در زمينه طراحى و توليد نرم افزارهاى مالى و ادارى فعاليت دارم.

اطلاعات تماس

  • work_email