ابراهیم اسکندری پور

هم بنیانگذار و مدیرعامل نظربازار

about.me/e.eskandari

 • دکتر ابراهیم اسکندری پور
 • work_email
 • work_mobile
 • تهران
 • www.NazarBazaar.ir

سوابق شغلی

 • 0 - اکنون

سوابق تحصیلی

 • دکتری مدیریت رسانه93 - اکنون

  دانشگاه تهران

  در حال تحصیل

 • کارشناسی ارشد مدیریت رسانه1387 - اکنون

  دانشگاه صدا و سیما

 • کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی1383 - اکنون

مهارت های من

 • Social Media

 • Market Research

 • Problem Solving

 • Qualitative Research

 • Social Media Marketing

 • Marketing Research

 • Public Relations

 • Marketing Strategy

 • Strategic Planning

 • Online Marketing

 • Team Building

 • Coaching

 • Negotiation

 • Digital Media

 • Brand Development

 • Team Leadership

 • Proposal Writing

 • Market Analysis

 • Customer Insight

 • Marketing Communications

 • Quantitative Research

 • Social Networking Software

 • Social Networking

 • Social Media Measurement

 • Online Research

 • Media Planning

 • Marketing Management

 • Digital Marketing

 • Entrepreneurship

 • Media Research

 • Social Media Strategist

 • Social Media Coach

 • Social Network Analysis

35.701986483546044,51.40593070367436,15

اطلاعات تماس کاری

 • ایمیل: work_email
 • شماره موبایل: work_mobile


اطلاعات تماس شخصی

 • ایمیل: home_email

ارسال پیام به من