تماس با من

اطلاعات شخصی

  • ۲۴ خرداد ۱۳۷۶
  • فارسی
  • آموزش پزشکی
  • خراسان رضوی
دانشجوی ترم اول پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم

اطلاعات تماس

  • work_email
  • work_phone
  • work_mobile