تماس با من

اطلاعات شخصی

  • ۲۷ آذر ۱۳۶۶
  • فارسی و انگلیسی
  • روان شناسی و روان پزشکی
  • تهران
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی/ فعالیت در بیمارستان روانپزشکی روزبه/ مسئول بازرگانی / single

اطلاعات تماس

  • home_email
  • work_email
  • کارگر جنوبی(بیمارستان روانپزشکی روزبه) - گاندی
35.69411,51.40983600000004,4