تماس با من

اطلاعات شخصی

  • ۱۵ آذر ۱۳۶۳
  • فارسی و انگلیسی و ترکی
  • روان شناسی و روان پزشکی
  • آذربایجان شرقی
روانشناس و مشاور حضوری دولتی سازمان بهزیستی کشور
کارشناس مسئول امور پیشگیری از آسیب ها

اطلاعات تماس

  • work_email