حمید رضا سلیمیان

مدیر پروژه

برنامه نویس و توسعه دهنده وب
وب سایت : www.salimian.me

تلفن
work_mobile
ایمیل
work_email
وبسایت
salimian.me

تماس کاری

09138272465

تماس شخصی