تماس با من

اطلاعات شخصی

  • ۳۰ خرداد ۱۳۵۸
  • فارسی
  • آموزش و پرورش
من فوق دیپلم مربیگری پایه فوتبال دارم و دانشجوی کارشناسی مدیریت اماکن ورزشیم

اطلاعات تماس

  • work_email