محمداعظم رحمانپور

  • محمداعظم رحمانپور
  • work_email
  • هرمزگان

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

  • مهندسی نفت1387 - 1390

    دانشگاه آزاد اسلامی

مهارت های من

  • Android

  • Multimedia Builder

اطلاعات تماس کاری

  • ایمیل: work_email


اطلاعات تماس شخصی

ارسال پیام به من