تماس با من

اطلاعات شخصی

  • فارسی و انگلیسی و سوئدی
  • اوقات فراغت
من متولد سال 1366 هستم وعلاوه بر دکترای اطفال /مشاور اوقات فراغت هم هستم ومتولد تهران هستم

اطلاعات تماس

  • work_email